EN
ข่าวสาร
02/12/63

พิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร

พิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร

Read more
05/10/63

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

Read more
09/09/63

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างซ่อมบำรุงเรดาร์ PSR/SSR และปรับปรุงระบบสื่อสารระยะประชิด สนามบินอู่ตะเภา

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างซ่อมบำรุงเรดาร์ PSR/SSR และปรับปรุงระบบสื่อสารระยะประชิด สนามบินอู่ตะเภา

Read more
09/06/63

กองทัพเรือ โดย การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ลงนามในบันทึกข้อตกลง กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

กองทัพเรือ โดย การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ลงนามในบันทึกข้อตกลง กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

Read more
30/10/62

พลเรือโทกฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานในพิธีสักการะบวงสรวง และทำบุญ อาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

-

Read more
09/10/62

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นำคณะเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจวเข้าหารือและประชุมร่วมกับพลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

-

Read more
09/10/62

พลเรือตรี กฤษณ์ พิมมานนท์ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

-

Read more
09/10/62

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมงานโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อเข้าพิธีรับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๖๒ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

-

Read more
09/10/62

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด โดย คุณฟูศักดิ์ ธรรมสุเมธ ผู้อำนวยการส่วนงานรัฐกิจสัมพันธ์และรักษาความปลอดภัย ได้ลงนามในสัญญา ให้สิทธิประกอบกิจการโครงการร้านค้าปลอดอากร (duty free) ในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒

-

Read more