EN
ข่าวสาร
15/02/64

การขออนุญาตก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

การขออนุญาตก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

Read more
04/02/64

บริษัท เวคเตอร์ ไทย เทคโนโลยี จํากัด ได้เข้าพบและมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้กับผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

บริษัท เวคเตอร์ ไทย เทคโนโลยี จํากัด ได้เข้าพบและมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้กับผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

Read more
02/12/63

พิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร

พิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร

Read more
05/10/63

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

Read more
09/09/63

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างซ่อมบำรุงเรดาร์ PSR/SSR และปรับปรุงระบบสื่อสารระยะประชิด สนามบินอู่ตะเภา

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างซ่อมบำรุงเรดาร์ PSR/SSR และปรับปรุงระบบสื่อสารระยะประชิด สนามบินอู่ตะเภา

Read more
30/10/62

พลเรือโทกฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานในพิธีสักการะบวงสรวง และทำบุญ อาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

-

Read more
09/10/62

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นำคณะเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจวเข้าหารือและประชุมร่วมกับพลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

-

Read more
09/10/62

พลเรือตรี กฤษณ์ พิมมานนท์ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

-

Read more
09/10/62

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมงานโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อเข้าพิธีรับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๖๒ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

-

Read more