TH
News
20/09/23

การฝึกซ้อมบนโต๊ะสถานการณ์จำลอง (Table-top Exercise) กรณีอากาศยานเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ยากต่อการเข้าถึง

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา สามารถนำไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Read more
26/07/23

การท่าอากาศยานอู่ตะเภานำผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต "ให้เลือด ให้ชีวิต ให้หลายชีวิตปลอดภัย"ถวายเป็นพระราชกุศล

-

Read more
25/07/23

การท่าอากาศยานอู่ตะเภานำคณะผู้บริหารและพนักงานศึกษาดูงานการดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

-

Read more
28/06/23

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาศึกษาดูงานการตลาดต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐรัสเซียและประเทศจอร์เจีย

-

Read more
31/05/23

กิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาดนภาธาราภิรมย์ (EOD)

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมกับหน่วยงานกองการบินทหารเรือ(กบร.) จัดกิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาดนภาธาราภิรมย์ (EOD)

Read more
15/05/23

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้จัดประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ในอนาคต

เป็นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท่าอากาศยานร่วมกัน

Read more
11/04/23

Utapao International Airport - Songkran Festival 2023

การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา กิจกรรมวันสงกรานต์สรงน้ำพระสวัสดีปีใหม่ไทย พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง ขอให้ทุกท่านมีความสุข ปลอดภัย และขอร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566

Read more
31/01/23

กทภ. จัดการประชุมคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Committee) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เพื่อติดตามมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ และพิจารณาให้เกิดความเหมาะสมในการต่อต้านภัยคุกคามต่อการบินพลเรือนที่สนามบินอย่างมีประสิทธิภาพ

Read more
23/01/23

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

เข้าศึกษาดูงานกระบวนการถ่ายโอนการจัดการท่าอากาศยาน เพื่อดำเนินการธุรกิจในรูปแบบ cluster ด้านการขนส่งทางอากาศ

Read more