TH
News
25/05/22

งานแถลงข่าว อู่ตะเภา เดินหน้า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล Take Off To Beyond

แถลงข่าวการได้ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

Read more
24/05/22

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าว การยกระดับของมาตรฐานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา เป็นสนามบินสาธารณะ

"อู่ตะเภาเดินหน้า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล" TAKE OFF THE BEYOND ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ชั้น ๒ อาคารราชนาวิกสภา เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

Read more
30/03/22

สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เข้าพบและหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน และแสดงความยินดีกับการท่าอากาศยานอู่ตะเภาที่ได้รับมอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

-

Read more
02/03/22

ก้าวไปอีกขั้น สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจาก CAAT

พลเรือเอก วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับมอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา จาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) โดยนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการ CAAT เป็นผู้มอบ

Read more
23/02/22

รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานเปิดงานการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากร และผู้ที่สนใจ ในด้านอุตสาหกรรมการบิน

Read more
09/01/22

ผอ.กทภ. พร้อมคณะ มอบของขวัญ สนับสนุนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565

ผอ.กทภ. พร้อมคณะ มอบของขวัญ สนับสนุนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)

Read more
07/01/22

คำแนะนำประเภทของวัตถุแปลกปลอมและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

อันตรายจาก FOD (Foreign Object Debris)

Read more
04/12/21

สารคดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Read more
09/11/21

ขอประชาสัมพันธ์พื้นที่สื่อโฆษณาภายในอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

กิจกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online Catalog) เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นที่สื่อโฆษณาภายในอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 2 เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

Read more