TH
News
28/11/22

นาวาเอก อคเรศ ยิ้มมาก ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจการและทรัพย์สิน ได้ต้อนรับผู้แทนสายการบิน Fly Dubai

-

Read more
26/11/22

เที่ยวบินปฐมฤกษ์ นักท่องเที่ยวรัสเซียเยือนพัทยา

เที่ยวบินปฐมฤกษ์ "Azur Air" เปิดเที่ยวบินแรกจาก โนโวซีบีรสค์ (Novosibirsk) สู่พัทยา

Read more
24/11/22

ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ได้จัดการประชุมติดตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก

-

Read more
10/08/22

ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา และ เอไอเอส พัฒนา Smart Terminal นำร่องเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0

-

Read more
26/07/22

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมทำบุญ ตักบาตรอาหารคาวหวาน และอาหารแห้ง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read more
25/05/22

งานแถลงข่าว อู่ตะเภา เดินหน้า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล Take Off To Beyond

แถลงข่าวการได้ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

Read more
24/05/22

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าว การยกระดับของมาตรฐานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา เป็นสนามบินสาธารณะ

"อู่ตะเภาเดินหน้า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล" TAKE OFF THE BEYOND ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ชั้น ๒ อาคารราชนาวิกสภา เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

Read more
30/03/22

สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เข้าพบและหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน และแสดงความยินดีกับการท่าอากาศยานอู่ตะเภาที่ได้รับมอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

-

Read more
02/03/22

ก้าวไปอีกขั้น สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจาก CAAT

พลเรือเอก วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับมอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา จาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) โดยนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการ CAAT เป็นผู้มอบ

Read more