EN
ข่าวสาร

กิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาดนภาธาราภิรมย์ (EOD)

  • 31/05/66
  • 227 views
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมกับหน่วยงานกองการบินทหารเรือ(กบร.) จัดกิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาดนภาธาราภิรมย์ (EOD) ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ชายหาดสะอาดปราศจากขยะสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชุมชน ทำให้มีสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ดีกับชุมชน สังคม สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่สังคม รวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อน และท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนทั่วไป
Share :