EN
ข่าวสาร

สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เข้าพบและหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน และแสดงความยินดีกับการท่าอากาศยานอู่ตะเภาที่ได้รับมอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

  • 30/03/65
  • 367 views
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันการบินพลเรือน โดยนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เข้าพบและหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน และแสดงความยินดีกับการท่าอากาศยานอู่ตะเภาที่ได้รับมอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา จาก กพท. ทารการท่าอากาศยานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
Share :