EN
ข่าวสาร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ผู้แทน ผอ.กทภ. เข้าร่วมเสวนาข้อมูลแผนพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในกิจกรรม Press Tour

  • 29/03/67
  • 216 views
นาวาเอกรตน วันภูงา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ผู้แทน ผอ.กทภ. เข้าร่วมเสวนาข้อมูลแผนพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในกิจกรรม Press Tour เช็คความพร้อมอุตสาหกรรมการบิน รองรับการบินใหม่ในอนาคต โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และนายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ร่วมให้ข้อมูลแผนพัฒนาโครงการสนามบินอู่ตะเภา เพื่อสร้างโอกาสให้สื่อมวลชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง ณ Bluphere Pattaya เมื่อ 29 มี.ค.67
Share :