EN
ข่าวสาร

การท่าอากาศยานอู่ตะเภานำผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต "ให้เลือด ให้ชีวิต ให้หลายชีวิตปลอดภัย"ถวายเป็นพระราชกุศล

  • 26/07/66
  • 186 views
พลเรือตรี สมนึก แก้วมะเริง รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต "ให้เลือด ให้ชีวิต ให้หลายชีวิตปลอดภัย" และสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ร่วมบริจาคโลหิตฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
Share :