EN
ข่าวสาร

รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานเปิดงานการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน

  • 23/02/65
  • 335 views
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นาวาเอก นพดล สมชื่อ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานเปิดงานการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน โดยมีนาวาเอก รตน วันภูงา ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจการและทรัพย์สิน การท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากร และผู้ที่สนใจ ในด้านอุตสาหกรรมการบินในหัวข้อ "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของสายการบินในการเลือกท่าอากาศยาน" และหัวข้อ "โอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถสร้างรายได้จากการดำเนินงานสนามบิน" ทาง กพส.กทภ. ขอขอบคุณวิทยากร Mr. Louis Moser, Area Manager Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar International Air Transport Association (IATA) และ คุณคงศักดิ์ หิรัญพฤกษ์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจดับบลิวไอ สกาย จำกัด ที่ให้เกียรติบรรยายมอบความรู้ให้เแก่งานอบรมครั้งนี้
Share :