EN
ข่าวสาร

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้จัดประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ในอนาคต

  • 15/05/66
  • 265 views
เมื่อเวลา 09:00 - 16:00 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้จัดประชุมเชิงวิชาการ (Workshop) เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ในอนาคต ในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท่าอากาศยานร่วมกัน ทั้งในด้านการปฎิบัติงานด้านการตลาดการบินในประเทศและระหว่างประเทศ และการวางแนวทางธุรกิจในอนาคต

ในหัวข้อ
- แนวทางการดำเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo operation) โดย : บริษัท เบสท์โอเชียนแอร์พอร์ต จำกัด

- แนวทางการดำเนินธุรกิจการให้บริการอากาศยานส่วนบุคคล (Fixed base operation) โดย : บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด

- แนวทางการผนึกความร่วมมือระหว่าง UTA และการท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดย : บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
Share :