EN
ข่าวสาร

การท่าอากาศยานอู่ตะเภากิจกรรมจัดวันสงกรานต์สรงน้ำพระ

  • 11/04/66
  • 298 views
การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา กิจกรรมวันสงกรานต์สรงน้ำพระสวัสดีปีใหม่ไทย พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง ขอให้ทุกท่านมีความสุข ปลอดภัย และขอร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566
Share :