EN
ข่าวสาร

ขอประชาสัมพันธ์พื้นที่สื่อโฆษณาภายในอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

  • 09/11/64
  • 411 views
          การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online Catalog) เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นที่สื่อโฆษณาภายในอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 2 เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้ประกอบการ สายการบิน หรือใช้ในการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ

          สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online Catalog) มีรูปแบบเป็นเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นการาบรวมข้อมูลพื้นที่สื่อโฆษณาภายในอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ที่สามารถเข้าถึงเอกสารผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเข้าถึงเอกสารได้ทางลิงก์เว็บไซต์ด้านล่างนี้

สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online Catalog)
Share :