EN
ข่าวสาร

ผอ.กทภ. พร้อมคณะ มอบของขวัญ สนับสนุนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565

  • 09/01/65
  • 486 views
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 พลเรือเอกวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมด้วยนาวาเอกนพดล สมชื่อ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา นาวาเอกรตน วันภูงา ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจการและทรัพย์สิน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานอู่ตะเภา มอบของขวัญ สนับสนุนในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) โดยมีนางปริณดา มหาเกตุ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบของขวัญในครั้งนี้
Share :