EN
ข่าวสาร

พลเรือเอก สิทธิชัย ต่างใจ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับเชิญร่วมงาน AIR-MAZING FAM TRIP

  • 04/04/67
  • 161 views
พลเรือเอก สิทธิชัย ต่างใจ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับเชิญร่วมงาน AIR-MAZING FAM TRIP ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม โนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ให้สายการบินต่างๆ จำนวน 22 สายการบิน นำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทย ตามพื้นที่ท่องเที่ยวของภูมิภาคต่างๆ ซึ่งมีสนามบินรองรับ ทั้งสายการบินภายนอกประเทศและภายในประเทศอย่างเพียงพอ ทั้งนี้การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้นำเสนอความพร้อมสนามบินและแผนพัฒนาสนามบินในอาคตให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ทราบ โดยคาดหวังว่าจะมี่สายการบิน สนใจมาทำการบินที่สนามบินอู่ตะเภามากขึ้น นอกจากนี้แล้ว วันที่ 4 เม.ย. 67 ททท. จะมีกิจกรรมนำผู้แทนสายการบินต่างๆ เดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จาก จ.เชียงใหม่ มา ยังสนามบินอู่ตะเภาด้วย เพื่อสำรวจความพร้อม และวางแผน มาทำการบินที่สนามบินอู่ตะเภา
Share :