EN
ประกาศ

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบิน พ.ศ. 2565

  • 28/02/65
  • 1,491 views
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบิน พ.ศ. 2565
Share :
ประกาศการท่าฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว ประกาศการท่าฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว.pdf