EN
ประกาศ

ประกาศ เรื่อง กำหนดรายการวัตถุต้องห้ามซึ่งห้ามนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินและนำขึ้นบนอากาศยาน พ.ศ. 2565

  • 28/02/65
  • 1,049 views
ประกาศ เรื่อง กำหนดรายการวัตถุต้องห้ามซึ่งห้ามนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินและนำขึ้นบนอากาศยาน พ.ศ. 2565
Share :
ประกาศการท่าฯ เรื่อง การกำหนดรายการวัตถุต้องห้าม ประกาศการท่าฯ เรื่อง การกำหนดรายการวัตถุต้องห้าม.pdf