TH
News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภามอบของสนับสนุนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์

  • 13/01/23
  • 298 views
วันที่ 13 มกราคม 2566 พลเรือตรี เกียรติกูล สุวรรณ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยาน อู่ตะเภา พร้อมด้วยนาวาเอกรตน วันภูงา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา นาวาเอกอคเรศ ยิ้มมาก ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจการพิเศษและทรัพย์สิน การท่าอากาศยาน อู่ตะเภา และเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานอู่ตะเภา นำมอบของสนับสนุนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)
Share :