TH
News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจัดการอบรมหลักสูตร In House Training การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  • 06/01/23
  • 217 views
การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจัดการอบรมหลักสูตร In House Training การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย พล.ร.อ.ระพีพงษ์ โสวรรณ ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา มอบหมายให้ พล.ร.ต.เกียรติกูล สุวรรณ รองผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานเป็นประธานในพิธีเปิดและ ปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2566 ณ สำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการควบคุมภายใน จะทำให้ระบบงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างคุณค่าให้การทำงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
Share :