TH
News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างซ่อมบำรุงเรดาร์ PSR/SSR และปรับปรุงระบบสื่อสารระยะประชิด สนามบินอู่ตะเภา

  • 09/09/20
  • 391 views
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ กองทัพเรือ โดย พลเรือโท กฤชพล  เรียงเล็กจำนงค์ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์
กรรมการบริษัท ฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างซ่อมบำรุงเรดาร์ PSR/SSR และปรับปรุงระบบสื่อสารระยะประชิด สนามบินอู่ตะเภา ร่วมกัน ณ ห้องประชุม ๑ อาคารสำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา
Share :