TH
Announcements

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

  • 30/06/22
  • 170 views
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่นี่ คลิก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 5-6 ก.ค.65 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม UTP2 อาคารสำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

- ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องรายงานตัวก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 30 นาที (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ)

- โปรดแสดงผลการตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าห้องสอบในรูปแบบรูปภาพ ผลตรวจแนบบัตรประจำตัวประชาชน ที่บอก วัน เวลา ที่ทำการตรวจ
Share :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา.pdf