TH
Announcements

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

  • 12/07/22
  • 115 views
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่นี่ คลิก

กำหนดการรายงานตัวและทำสัญญา วันที่ 25-26 ก.ค.65 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ กองกำลังพล การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ส.ค. 65

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะส่งร่างสัญญาจ้าง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง E-Mail ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตรวจสอบ E-mail และตอบยืนยันกลับ ภายในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
Share :
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง กทภ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง กทภ..pdf