TH
Announcements

ประกาศการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เรื่อง ให้เคลื่อนย้ายอากาศยาน

  • 02/09/20
  • 955 views
เนื่องด้วย การท่าอากาศยานอู่ตะเภา มีความจำเป็นต้องส่งมอบพื้นที่ลานจอด A ให้กับผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมลานจอด เพื่อดำเนินการตามข้อมกำหนดในสัญญา

จึงประกาศให้ บริษัท เจ็ท เอเชีย แอร์เวย์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของอากาศยานหมายเลขทะเบียน HS - JAB ดำเนิการเคลื่อนย้ายอากาศยานลำดังกล่าวไปจอดในบริเวณที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายนวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนดระยะเวลา การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จะดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานและขอสงวนสิทธิ์หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายอากาศยานดังกล่าว การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ ในการนี้ได้มอบหมายให้ เรือเอกทองวิทย์ อิ้งชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๕๒๓ ๔๗๕๖ เป็นผู้ประสานการปฏิบัติในรายละเอียดต่อไป
Share :
ประกาศเคลื่อนย้ายอากาศยาน HS JAB ประกาศเคลื่อนย้ายอากาศยาน HS JAB.pdf