EN

Airport Operations

 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการผู้โดยสาร (Terminal Operations)

Daily Operations
     การท่าอากาศยานอู่ตะเภาเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทีมงานของเราทำงานอย่างไม่ลดละเพื่อให้ผู้โดยสารของเราเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางด้วยท่าอากาศยานของเรา

การพัฒนาสนามบินให้ตอบสนองต่อการขยายตัวในอนาคต
     ท่าอากาสยานอู่ตะเภามีการวางแผนพัฒนาสนามบินเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการแข่งขันและความต้องการในอนาคต ดังนั้นเราจึงออกแบบอาคารผู้โดยสารใหม่ที่สามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้แก่ผู้โดยสาร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเขตการบิน (Airside Management )

Daily Operations

ทีมปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานที่มีความซับซ้อนและมีความสำคัญหลายอย่างดูแลจัดก
าร รันเวย์, ทางขับ, หลุมจอดเครื่องบินและอื่น ๆ จนถึงรั้วสนามบิน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการจัดสรรหลุมจอดให้กับเครื่องบินและสายพานกระเป๋า,การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด, เตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในสนามบิน,
ตรวจสอบมาตรฐานการทำงานให้มีความปลอดภัย,จัดการกับปัญหาเรื่องสัตว์ป่าและสิ่งกีดขวางบนรันเวย์