EN
News
News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาประชาสัมพันธ์ คำสั่งของจังหวัดระยองที่ 15650/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • 29/10/64
  • 2,294 views
การท่าอากาศยานอู่ตะเภาประชาสัมพันธ์ คำสั่งของจังหวัดระยองที่ 15650/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์โควิด-19 จังหวัดระยอง

Share :
AIRPORT SERVICES
Free Wi-Fi Service
Money Exchange
Shopping
Dining
Airport Parking