EN
News
03/02/66

หลักเกณฑ์การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อใช้เฉพาะตัว

เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เฉพาะตัวได้ศึกษาข้อมูลก่อนการนำเข้า

Read more
21/01/66

ต้อนรับสายการบิน flydubai เที่ยวบินที่ FZ1445 บินตรงจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โดยได้ส่งมอบความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ตั้งแต่เดินทางถึงประเทศไทยด้วยอุโมงค์น้ำ การแสดงศิลปวัฒนธรรมรำกลองยาวจากสวนนงนุช และมอบพวงมาลัยดอกไม้เป็นของที่ระลึก

Read more
29/12/65

ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Red Wings Airlines

ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Red Wings Airlines จากรัสเซียโดย Boeing 777

Read more
04/11/65

อัพเดตตารางการบินตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2565 - 25 มีนาคม 2566

ตารางเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายการบิน

Read more
02/09/65

อัพเดตตารางการบินเดือนกันยายน - ตุลาคม 2565 FLIGHT SCHEDULE ON SEPTEMBER - OCTOBER 2022

ตารางเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายการบิน

Read more
27/07/65

อัพเดตตารางการบินเดือนสิงหาคม 2565 FLIGHT SCHEDULE ON AUGUST 2022

ตารางเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายการบิน

Read more
28/06/65

ข้อปฏิบัติการถอดหน้ากากอนามัยอย่างเป็นทางการ

-

Read more
24/06/65

อัพเดตตารางการบินเดือนกรกฎาคม 2565 FLIGHT SCHEDULE ON JULY 2022

ตารางเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายการบิน

Read more
27/05/65

อัพเดตตารางการบินเดือนมิถุนายน 2565 FLIGHT SCHEDULE ON JUNE 2022

ตารางเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายการบิน

Read more
AIRPORT SERVICES
Free Wi-Fi Service
Money Exchange
Shopping
Dining
Airport Parking