EN
News
30/04/64

ประกาศจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย ขอยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

ประกาศจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย ขอยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้แต่ละจังหวัดมีมาตรการคัดกรองคนเข้า-ออกอย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการตอบสนองมาตรการของภาครัฐ ให้ชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้

Read more
23/04/64

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขอยกเลิกเที่ยวบิน เชียงใหม่-อู่ตะเภา(CNX-UTP) และ เที่ยวบิน อู่ตะเภา-เชียงใหม่(UTP-CNX) ระหว่างวันที่ วันที่ 22 - 30 เมษายน 2564

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขอยกเลิกเที่ยวบิน เชียงใหม่-อู่ตะเภา(CNX-UTP) และ เที่ยวบิน อู่ตะเภา-เชียงใหม่(UTP-CNX) ระหว่างวันที่ วันที่ 22 - 30 เมษายน 2564

Read more
23/04/64

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท19 สายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน ในช่วงวันที่ 23-30 เมษายน พ.ศ. 2564

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท19 ในช่วงเวลานี้ ทางสายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จึงขออนุญาตแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน ในช่วงวันที่ 23-30 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ระบบ Live chat และเคาน์เตอร์ไทยแอร์เอเชีย ณ สนามบินอู่ตะเภา

Read more
15/03/64

ประกาศการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เรื่อง การแอบอ้างให้ความช่วยเหลือหรือจ้างงานเพื่อเรียกรับ หรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ในพื้นที่โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

ประกาศการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เรื่อง การแอบอ้างให้ความช่วยเหลือหรือจ้างงานเพื่อเรียกรับ หรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ในพื้นที่โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

Read more
12/03/64

สิทธิสำหรับผู้โดยสารเมื่อสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน

สิทธิสำหรับผู้โดยสารเมื่อสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน

Read more
26/01/64

เนื่องจากสนามบินอู่ตะเภาได้รับข้อมูลเที่ยวบินจากทางสายการบิน จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์รายละเอียดกำหนดการ ของสายการบินต่าง ๆ

เนื่องจากสนามบินอู่ตะเภาได้รับข้อมูลเที่ยวบินจากทางสายการบิน จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์รายละเอียดกำหนดการ ของสายการบินต่าง ๆ

Read more
08/01/64

ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยท่าอากาศยาน (Aerodrome Safety Policy) ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยท่าอากาศยานอู่ตะเภา

Read more
06/01/64

ประกาศและคำสั่งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของแต่ละจังหวัด โดยกระทรวงมหาดไทย

ประกาศและคำสั่งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของแต่ละจังหวัด

Read more
06/01/64

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพื้นที่จังหวัดระยองอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำให้สายการบินที่ทำการบิน ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา จำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินในเดือนมกราคม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพื้นที่จังหวัดระยองอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำให้สายการบินที่ทำการบิน ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา จำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินในเดือนมกราคม

Read more
AIRPORT SERVICES
Free Wi-Fi Service
Money Exchange
Shopping
Dining
Airport Parking