EN
News
News

ข้อปฏิบัติการถอดหน้ากากอนามัยอย่างเป็นทางการ

  • 28/06/65
  • 1,881 views
1 ก.ค.นี้ "ถอดหน้ากากอนามัย" อย่างเป็นทางการ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้างไปดูกันเลย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา จากมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ครั้งล่าสุด ได้มีมติปรับพื้นที่โซนสีทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศให้เป็น พื้นที่สีเขียว ทั้งยังมีมาตรการคลายล็อกต่างๆ รวมถึงมาตรการการ "สวม" หรือ "ไม่สวม" หน้ากากอนามัยนั้น ที่ประชุม ศบค.เห็นว่า ควรสวมหน้ากากและให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิดหรือมีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก ส่วนผู้ที่อยู่ในที่โล่ง ไม่แออัด ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจได้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ปัจจุบันเชื้อโควิด-19 ก็ยังไม่ได้หายไปไหน เพราะฉะนั้นถอดหน้ากากอนามัยแล้วแต่อย่าเพิ่งถอดใจในการดูแลความปลอดภัยให้ตัวเองนะคะ
Share :
AIRPORT SERVICES
Free Wi-Fi Service
Money Exchange
Shopping
Dining
Airport Parking