EN
News
News

กองทัพเรือขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดูแลรับใช้พี่น้องคนไทยสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างอบอุ่นและปลอดภัย

  • 15/10/66
  • 354 views
“กองทัพเรือขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดูแลรับใช้พี่น้องคนไทยสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างอบอุ่นและปลอดภัย”

พลเรือเอก อะดุง พันธ์ุเอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้ พลเรือเอก สิทธิชัย ต่างใจ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา อำนวยความสะดวกให้พี่น้องคนไทยที่เดินทางกลับมาจากรัฐอิสราเอล จำนวน 90 คน โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ 8991 ซึ่งมาถึงสนามบินอู่ตะเภาในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 05.41 น. ให้ได้รับความสะดวกสบาย อบอุ่น และ ปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่กองทัพเรือจะสามารถสนับสนุนได้ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้เร็วที่สุด ทั้งนี้การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เตรียมอาหารกล่องและน้ำดื่มให้กับพี่น้องคนไทยได้รับประทานซึ่งจะเป็นอาหารเช้ามื้อแรกบนแผ่นดินไทย

นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำกับหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ระดมสรรพกำลัง ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อให้การช่วยเหลือนำพี่น้องคนไทยที่สมัครใจเดินทางกลับมาจากรัฐอิสราเอล ให้ได้เร็วที่สุด ในส่วนของกองทัพเรือนั้น จะมีสายการบิน Fly Dubai ที่บินตรงมาจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาลงที่สนามบินอู่ตะเภาทุกวันๆ ละ 1 เที่ยวบิน ซึ่งเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษ ตามที่รัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมมนาคม และกระทรวงกลาโหมได้ประสานงานกัน โดยในวันนี้ พลเรือเอก สิทธิชัย ต่างใจ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ มาให้การต้อนรับร่วมกับ พลเรือตรี เดือน พร้อมมณี ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ) นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล และนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมจัดหางาน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดระยอง อาทิ ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระยอง สาธารณสุขจังหวัดระยอง

เมื่อพี่น้องคนไทยได้ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจะมีรถบัสนำพี่น้องคนไทยไปพักผ่อนที่โรงแรม SC park เขตวังทองหลาง กทม. เพื่อรอให้ญาติพี่น้อง มารับกลับภูมิลำเนาต่อไป กองทัพเรือหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดูแลรับใช้พี่น้องคนไทย ได้กลับบ้าน สู่อ้อมกอดของครอบครัว อย่างอบอุ่นและปลอดภัย ภายใต้นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ได้มอบให้ไว้ “จะทำให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่ประชาชนชาวไทย เชื่อมั่นและภาคภูมิใจ“
Share :
AIRPORT SERVICES
Free Wi-Fi Service
Money Exchange
Shopping
Dining
Airport Parking