EN
ข่าวสาร

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมทำบุญ ตักบาตรอาหารคาวหวาน และอาหารแห้ง

  • 26/07/65
  • 158 views
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นำโดย นาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา(1) ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมทำบุญ ตักบาตรอาหารคาวหวาน และอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
Share :