EN
ข่าวสาร

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณทองทศ ขวัญทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็น.เค ไลน์ แอนด์ คูล จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างซ่อมทำระบบสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์ถนนทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา

  • 09/10/62
  • 62 views
    วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑๐๐ น. กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณทองทศ ขวัญทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็น.เค ไลน์ แอนด์ คูล จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างซ่อมทำระบบสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์ถนนทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อรองรับการบริการของสนามบินที่กำลังเติบโต สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มาใช้บริการ และเตรียมการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภาคตะวันออกที่ได้มาตรฐานสนามบินสากล ณ ห้องรับรอง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
Share :