EN
ข่าวสาร

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณธัญเทพ ตะโกใหญ่ ผู้แทน บริษัท ฟิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟ (UPS)

  • 09/10/62
  • 1,477 views
    วันพุธ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๓๐ น. กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณธัญเทพ ตะโกใหญ่ ผู้แทน บริษัท ฟิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟ (UPS) และสัญญาปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า สำหรับจ่ายเครื่องปรับอากาศ อาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มาใช้บริการ ณ ห้องรับรอง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
Share :