EN
ข่าวสาร

กองทัพเรือ โดย การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ลงนามในบันทึกข้อตกลง กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

  • 09/06/63
  • 189 views
     วันที่ 9 มิถุนายน 2563 กองทัพเรือ โดย การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย ความร่วมมือในการศึกษา และออกแบบทิศทาง ภารกิจ และโครงการ ในนวัตกรรมการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
     วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) กองทัพเรือ โดย พลเรือโท กฤชพล  เรียงเล็กจำนงค์ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดย พันเอกสรรพชัย  หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย ความร่วมมือในการศึกษา และออกแบบทิศทาง ภารกิจ และโครงการ ในนวัตกรรมการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ร่วมกัน ณ ห้องรับรอง อาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา
Share :