TH
News

พิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร

  • 02/12/20
  • 225 views
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทัพเรือ โดย พลเรือโทวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชั่น จำกัด โดย นางสาวอรุณศรี เทพมณเฑียร ผู้อำนวยการบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสารร่วมกัน ณ ห้องประชุม ๑ อาคารสำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
Share :