TH
News

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณทองทศ ขวัญทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็น.เค ไลน์ แอนด์ คูล จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างซ่อมทำระบบสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์ถนนทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา

  • 09/10/19
  • 549 views
    วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑๐๐ น. กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณทองทศ ขวัญทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็น.เค ไลน์ แอนด์ คูล จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างซ่อมทำระบบสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์ถนนทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อรองรับการบริการของสนามบินที่กำลังเติบโต สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มาใช้บริการ และเตรียมการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภาคตะวันออกที่ได้มาตรฐานสนามบินสากล ณ ห้องรับรอง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
Share :