TH
News

พลเรือโทกฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานในพิธีสักการะบวงสรวง และทำบุญ อาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

  • 30/10/19
  • 854 views
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลเรือโทกฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานในพิธีสักการะบวงสรวง และทำบุญ อาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ประกอบการ เข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้ด้วย
Share :