TH
Announcements

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน และลูกจ้างทุนหมุนเวียนของท่าอากาศยานอู่ตะเภา ปี ๖๒

  • 09/10/19
  • 2,065 views

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนและลูกจ้างทุนหมุนเวียน ของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
( เปิดรับสมัครวันที่ 23 กันยายน 2562 - 25 ตุลาคม 2562 )

Share :