ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

ปั่น_๑๗๐๓๒๒_0001

กิจกรรมปั่นล้อ For Earth ปี 3 ตอน " ปั่นคืนผืนป่า ปลูกต้นกล้า สู่ผืนดิน " เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยความร่วมมือระหว่าง การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ททท.สำนักงานพัทยาและบริษัท วี ซี สปอร์ตโปรดัคชั่นส์ จำกัด

act591228-2

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

act591228-1

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

act591227-1

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

act591226-2

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ ศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ สำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

act591226-1

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 11.30 น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ เพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ สำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง

act591215-1

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ จัดประชุมร่วมระหว่าง เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานฯ หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการ

act591202-1

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. พลเรือตรี สุพจน์ ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. และ คณะ นักศึกษา วทร. รุ่นที่ 49 เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปและตอบข้อสักถา

act591116-1

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 11.30 น. คณะผู้บริการและนักธุรกิจจากสภาหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปกิจการการท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ โดยมีนาวาเอก เติมชัย มงคลและนาวาโท อูนนที มุสิกะนันทน์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป


Copyright 2017 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.