ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

Content:
โปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี9กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯ

โปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี 9 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯ อ่านเพิ่มเติม

×

News

โปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี 9 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯโปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี 9 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯ

    ซึ่งจาก7สถานที่ที่ห้ามบินใกล้นั้น ท่าอากาศยานของเราเข้าข่ายไปทั้งสิ้น 6 ข้อ คือ เป็นสนามบิน,สถานที่ราชการ,เขตพระราชฐาน,ฐานทัพ,โรงพยาบาลและเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วย

หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


*ทั้งนี้ไม่มีผลต่อการเดินทางเข้าสนามบินแต่อย่างใด*

*ทั้งนี้หากมีความจำเป็นจะต้องทำการใช้งานโดรนในเขตรัศมี9กิโลเมตรฯ ให้ทำการติดต่อเพื่อขออนุญาตกับกองการบินทหารเรือก่อน โทรศัพท์ - 038-245666 , 038-245184 ต่อ - 35095-6*


[จัดทำโดย กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กทภ.]


กรมทางหลวง มีความจำเป็นต้องปิดถนนฝั่งขาออกของทางหลวงหมายเลข3126เพื่อย้ายเสาไฟฟ้าและขยายถนนตั้งแต่แยก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ(แยก กม.10)

กรมทางหลวง มีความจำเป็นต้องปิดถนนฝั่งขาออกของทางหลวงหมายเลข3126 เพื่อย้ายเสาไฟฟ้าและขยายถนนตั้งแต่แยก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ(แยก กม.10) จนถึงสามแยกอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯตั้งแต่ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ อ่านเพิ่มเติม

×

News

กรมทางหลวง มีความจำเป็นต้องปิดถนนฝั่งขาออกของทางหลวงหมายเลข 3126 เพื่อย้ายเสาไฟฟ้าและขยายถนน    กรมทางหลวง มีความจำเป็นต้องปิดถนนฝั่งขาออกของทางหลวงหมายเลข3126 เพื่อย้ายเสาไฟฟ้าและขยายถนน ตั้งแต่แยก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ(แยก กม.10) จนถึงสามแยกอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ

    ตั้งแต่ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จซึ่งจะส่งผลต่อการเดินทางออกจากท่าอากาศยานฯสู่ถนนสุขุมวิท โดยให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทาง ออกจากประตูนานาชาติ เลี้ยวซ้ายวิ่งตรงไปจนถึงสามแยกอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ (เยื้องกับหน้าค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า)แล้วเลี้ยวขวา เข้าสู่ทางลัดไปถนนสุขุมวิท(บริเวณ สัตหีบ กม.6)

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทาง สามารถโทร. 1586 สายด่วนกรมทางหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

*ทั้งนี้ไม่มีผลต่อการเดินทางเข้าสนามบินแต่อย่างใด*


[จัดทำโดย กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กทภ.]


    Due to electricity pole relocation and road expansion, Department of Highway is sorry to inform you that the highway no. 3126 (outbound lane; from Sirikit Hospital to Monument of Krom Luang Chumphon Khet Udom Sak intersection), shall be temporarily closed from August 25, 2017 onwards until the project is complete.

    For those who wish to travel from Utapao airport to Sukhumvit road, turn left at the Airport exit, go straight to Krom Luang Chumphon Khet Udom Sak intersection, and turn right for Sukhumvit road's shortcut.

If you have any questions about the route, please call 1586 (hotline) Department of Highway (24Hrs).

*Inbound for enter airport can use highway no.3126 as usual*


[Create by ICT Division,U-Tapao Airport Authority]

FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559

FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ Power Bank ก่อนเดินทาง อ่านเพิ่มเติม

×

News

FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ Power Bank ก่อนเดินทาง


FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559

    FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ POWER BANK ก่อนเดินทาง


Power Bank ที่นำใส่กระเป๋าขึ้นอากาศยานต้องมีขนาดความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh

Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 mAh (หรือน้อยกว่า 10,000 Wh) นำขึ้นอากาศยานได้ไม่ระบุจำนวน

Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) นำขึ้นอากาศยานได้ไม่เกิน 2 ก้อน

Power Bank ความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นอากาศยาน


* ห้ามนำ Power Bank ใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่อง ให้ใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้


สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21

เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้นำคณะดังกล่าว จำนวน 140 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดยมีพลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ

คณะทำงานด้านวิทยาศาสัตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ของกลาโหม ในส่วนที่ทหารเรือรับผิดชอบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสที 20 กรกฎาคม 2560 คณะทำงานด้านวิทยาศาสัตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ของกลาโหม ในส่วนที่ทหารเรือรับผิดชอบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยพลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ

Hong Kong Trade Development Council ได้เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุป มีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 Hong Kong Trade Development Council ได้เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุป มีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมีพลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับและเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เชิญวิทยากรผู้ชำนาญด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มาอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการ,พนักงาน,บริษัทผู้ประกอบการ,สายการบินและผู้โดยสาร พร้อมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๑

ในระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2560 การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เชิญวิทยากรผู้ชำนาญด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มาอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการ,พนักงาน,บริษัทผู้ประกอบการ,สายการบินและผู้โดยสาร พร้อมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 ซึ่งกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์นี้ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สายการบิน NewGen Airways ได้ทำการบินเที่ยวบิน E38001 จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เป็นเที่ยวแรก

เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้จัดผู้แทนเข้าร่วมศึกษาดูงานอุตสาหกรรม อากาศยาน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยได้เข้าเยี่ยมชมงานที่ Seletar Aerospace Park , Rolls Royce Seletar Campus , SIA Engineering (SIAEC) และ Advance Remanufacturing Technology Centre (ARTC)

พลเรือตรี  วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับเกีรยติเป็นร่วมบรรยายในงาน “การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานและดาวเทียม” ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับเกีรยติร่วมบรรยายในงาน “การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ EEC สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานและดาวเทียม” ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา


Copyright 2017 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.