มาตรการป้องกัน
(Measure)

Content:
หัวข้อประกาศ ดาวน์โหลด
กฎอนามัยระหว่างประเทศปี 2548
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคเมอร์ส
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีติดเชื้อไวรัสอีโบล่า
มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดซิกา


Copyright 2019 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.