แผนการพัฒนา


    ภายหลังเหตุการณ์ปิดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง รัฐบาลได้เห็นความจำเป็นในการเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ให้มากขึ้น จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่โดยใช้รูปแบบใกล้เคียงกับท่าอากาศยานพิษณุโลก

Copyright 2019 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.